יבוא

הסכמי פיקוח על יבואני מוצרי תעבורה

הקמת נספח א' 

אב טיפוס למוצרי תעבורה

אב טיפוס לאופנים

אב טיפוס לקסדות

יבוא צמיגים

שחרור מוצרי תעבורה מהמכס

קוד דגם ליבואן זעיר