ווי גרירה

למידע נוסף

אב טיפוס לווי גרירה

למידע נוסף

אב טיפוס להתקני גרירה למשאיות - CCD

בדיקת ווי גרירה מעל 3,500 ק"ג