ווי גרירה

למידע נוסף

אב טיפוס לווי גרירה

למידע נוסף

אב טיפוס להתקני גרירה למשאיות - CCD