מחליף עמדה 1

רישום ראשוני לרכבי משא (קטגוריה N)

אישור שינוי מבנה

משא מגורים

אישור למידות צמיגים

בדיקת מעבדה מוסמכת לרכב כפי שמופיע ברישיון הרכב