מחליף עמדה 1

למידע נוסף

רישום ראשוני לרכבי משא (קטגוריה N)

למידע נוסף

אישור שינוי מבנה

למידע נוסף

אישור למידות צמיגים

למידע נוסף

בדיקת מעבדה מוסמכת לרכב כפי שמופיע ברישיון הרכב