שירותי הנדסה

 

ניסויים אוטומטיבים

מדידות דינמיות/סטטיות:

בלימה

לחצי בילום

יציבות

משטח חיכוך נמוך

כוחות היגוי

מהלך מתלה

טמפרטורה

רעש

כלוב/קשתות התהפכות

חגורות ומושבים

ניסויי דרך:

השוואה בין כלי רכב

ניסוי התקני ראנפלט

ניסויי ריסוק/התנגשות

הרצת רכבים

ניתוח GIS

הקלטת צירי נסיעה לרכב אוטונומי

 

אפיון תנאי סביבה

תאוצות

מעוותים (Strain-Gages)

 לחץ/הדף פיצוצים

רעש

טמפרטורה

מתיחה/לחיצה

מרחק ע"י מדי לייזר

אנליזות ממוחשבות דינמיות וסטטיות

התעייפות

ניסויי דרך:

רעידות והלמים

הפלה

ירי

טיסה

 

ניסויים במערכות אוטונומיות:

ניסויים ברכבים אוטונומים (ADAS)

שירותים שונים:

חוות דעת מומחה לבית משפט

הדרכות נהיגה מתקדמות

ייעוץ אוטומטיבי