יצרני מרכבים

הסכמי פיקוח 

אבי טיפוס:

מרכבים רכינים

מרכבים קבועים

ארגז קירור

מיכלי לחץ

גרורים מעל 3.5 טון

גרורים מתחת 3.5 טון

הגבהת רכבים

אישורים:

הארכת שלדה

שינוי רוחק סרנים

בדיקה תקופתית למיכלי לחץ

מרכב סדרתי לבדיקת קירור

בדיקת יציבות ובלימה

בדיקת ריתום