top of page

מי אנחנו

"THE ISRAELI FLEXIBILITY 
WITH THE GERMAN ABILITY"

מגל- תקינה

מגל הינה הנציגה הבלעדית של מעבדת DEKRA Automotive בישראל.

ונציגה של מספר מעבדות מובילות בשוק האירופאי ואמריקאי כגון IDIADA, TRC ועוד.

אנו מבצעים מבחני הומולוגציה (רישוי) אירופאי בישראל בהתאם לדירקטיבה EU2007/46 או EC2018 המהווים בסיס להוצאת הוראת רישום במשרד התחבורה הישראלי שלב מקדים להוצאת רישיון רכב.

 

עיקר העבודה מתבצע בתחומים:

Individual Approval

אישור פרטני עבור כלי רכב בודד (אב טיפוס), בהמשך בדיקות התאמה לייצור סדרתי.

 

Small Serious

אישורי עבור סדרה קטנה של כלי רכב.

אישור פרטני עבור מערכת אוטומטיבית.

הסמכה ואישורים

 

מגל הוסמכה בידי DEKRA Automobile Test Center לספק את אישורי המעבדה הנדרשים עבור מוצרים אוטומטיביים המיוצרים בישראל.  המטרה הינה לבצע, כאן בישראל, את הבחינות הנדרשות לצורך קבלת אישורי התקינה והרישוי האירופאיים, תוך חסכון בזמן ועלויות.

 

מחלקת התקינה פועלת במשותף עם מחלקת  ההנדסה, אשר הוסמכה על ידי DEKRA Automobile GmbH לביצוע הניסויים והבדיקות הנדרשות עבור אישורי תקינה ורישוי אירופאיים.

בנוסף, בידי מחלקת התקינה האפשרות לבצע את ההתאמה הנדרשת בהנפקת מסמכי תקינה אירופאית למוצר בעל תקינה אמריקאית (FMVSS).

 

מעבר להיותה של מגל - תקינה נציגתה הבלעדית בישראל של DEKRA Automobile Test Center, היא מוסמכת, מוערכת ומוכרת

על ידי משרד התחבורה הישראלי.

ליווי חברות בתהליך התקינה

מחלקת התקינה מלווה את לקוחותיה במתן שירותי ההומולוגציה והתקינה האוטומטיביים, החל משלב התכנון, לאורך כל שלבי הייצור, דרך מבחני התקינה הרלוונטיים, ועד הנפקת אישורי התקינה האירופאיים הנדרשים.

שיתופי פעולה נוספים

 

מגל היא הנציגה של כמה מעבדות אירופאיות ואמריקאיות מובילות בענף הרכב, ניסויים אוטומטיבים ותקינה בינלאומית.

בין השותפים שלנו ניתן למצוא את מעבדת IDIADA הספרדית, TRC האמריקאית, DEKRA RAIL ההולנדית, TO PROV LAB האיטלקית, NATC האמריקאית ועוד.

בזכות שיתופי הפעולה הרבים שנעשים יחד עם חברות אלו מגל מאפשרת לייצר ניסויים, בחינות ותקינות לרכבים יחידים מסוגם בישראל.

ציוד הבדיקה

 

מגל מפעילה ציוד מעבדה חדיש ומתקדם ומתעדכנת בטכנולוגיית הבדיקה החדשניות ביותר בהתאם לדרישות DEKRA Automobile Test Center. כמו כן, מגל פועלת בשיטות ובאתרי ניסוי מתאימים, המספקים את רמת הבטיחות הגבוהה ביותר במהלך הניסויים. כך שומרת החברה על רמת ביצוע הגבוהה ביותר מבלי לפגוע בבטיחות המוצר הנבחן, וזאת בהתאם לדרישות הבטיחות שעל פיהן פועלת DEKRA Automobile Test Center .

bottom of page